MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset

I Mosen er der ca. 25 vuggestuebørn og ca. 40 børnehavebørn fordel i 5 aldersinddelte grupper.

Kontakt

Børnehusleder Sara Skovrup Thomsen
Telefon til kontoret 39 66 08 44

Direkte nummer 51 72 35 53

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse Børnehuset Mosen 2021

Her kan I læse vores burgertilfredshedsundersøgelse fra 2021